19.3.2019. Skup „Klima se mijenja – Brijuni“

 U sklopu projekta MPA-Adapt koji se provodi od 2017. godine na području Nacionalnog parka Brijuni u suradnji sa 8 partnera iz Mediterana, dana 19. ožujka u Hotelu Park Plaza Histria u Puli, organizirati će se skup „Klima se mijenja – Brijuni“.
Ovom prilikom pozivamo sve zainteresirane da se pridruže Skupu, prilikom kojeg će se susreti sa samim istraživačima i saznati o istraživanjima provedenim na području Nacionalnog Parka Brijuni.
Uz povezivanje stručnjaka, istraživača i Javnih ustanova, cilj ovog skupa je prezentacija rezultata projekta i metodologije korištene za istraživanje, podizanje svijesti dionika o prisutnosti i utjecaju klimatskih varijacija te mjerama prilagodbi na neizbježne promjene u ekosustavu.
Napominjemo kako je jednodnevni skup BESPLATAN. Zbog ograničenog broja prijave su obavezne putem maila: a.blaskovic@np-brijuni.hr
Program Skupa dostavljamo u nastavku dopisa a više o projektu na slijedećoj poveznici: https://mpa-adapt.interreg-med.eu/ “