2.8.2018. Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radnje homologiranih turističkih vlakova u sklopu projekta “Novo ruho Brijuna”

PREDMET: Potpisan Ugovor o javnoj nabavi radnje homologiranih turističkih vlakova u sklopu projekta “Novo ruho Brijuna”

Javna Ustanova “Nacionalni park Brijuni” i tvrtka Wawa d.o.o., u subotu 28. srpnja 2018. godine, sklopili su Ugovor o javnoj nabavi izgradnje homologiranih turističkih vlakova s ugovornom cijenom od 4.510.000,00 kuna te ukupnom cijenom od 5.637.500,00 kuna.
Ugovor su potpisali ravnatelj Javne ustanove „Nacionalni park Brijuni“ dr.sc. Marno Milotić te direktori tvrtke Wawa d.o.o. Dražen Vrhovski i Slaven Vrhovski, nakon izbora najpovoljnije ponude u provedenom otvorenom postupku javne nabave objavljenom u Elektroničkom oglasniku 8. veljače 2018. godine.
Isporuka vlakova, koji će se graditi isključivo prema zahtjevima JU NP Brijuni, očekuje se krajem 2018. godine.
Zahvaljujući ovom Ugovoru Nacionalni park Brijuni unaprijediti će posjetiteljsku infrastrukturu i poboljšati mobilnost posjetitelja otočja kroz dva suvremena homologirana turistička vlaka koji će po prvi puta omogućiti razgledavanje otoka Veliki Brijun osobama s invaliditetom.
Radi se o prvoj velikoj nabavi unutar projekta „Novo ruho Brijuna“ sufinanciranog putem Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj kao i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta određena je na maksimalno 41.759.488,84 kuna, od kojih ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 32.100.533,92 kuna. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj projektu dodijeljeno 27.285.453,83 kuna bespovratnih sredstva odnosno 85% ukupnih prihvatljivih troškova, dok je iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano 10% prihvatljivih troškova u iznosu od 3.201.953,39 kuna. Preostali iznos od 1.613.126,70 kuna predstavlja vlastito sufinanciranje projekta od strane Javne ustanove Nacionalni park Brijuni.
Projekt „Novo ruho Brijuna“ provodi se zahvaljujući uspješnoj prijavi na natječaj „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ raspisanog od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok je posredničko tijelo druge razine Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj