29.5.2018. ČIŠČENJE PLAŽA U BRIJUNSKIM UVALAMA

U sklopu Clean Up the Med 2018 vikenda, @cleanupthemed, u petak i nedjelju, 25. i 27. svibnja održane su akcije čišćenja plaža.

U petak je 9 volontera iz tvrtke Uniline d.o.o. čistilo plaže na Rtu Saluga, Centralnu plažu i plažu na Mrtvom Vrhu dok je u nedjelju čak 37 volontera iz Udruge Fit iz Pule čistilo plaže u uvalama Verige, Kozlac, Kosir i Javoriku. Čistilo se od 9h ujutro do 14h popodne, sakupljeno je ukupno 87 vreća smeća (120l svaka) anorganskog otpada. Zahvaljujemo svima na zalaganju i odličnoj atmosferi!