26.4.2018. Potpisan Kolektivni ugovor za JU NP Brijuni

Nakon 4 kruga pregovora dana 26. travnja 2018. u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike potpisan je prvi Kolektivni ugovor za JU NP Brijuni kojim su regulirana prava i obveze zaposlenih radnika i poslodavca.
U ime Sindikata turizma i usluga Hrvatske - reprezentativnog i većinskog sindikata u JU NP Brijuni, na pregovorima su sudjelovali predsjednik STUH-a Eduard Andrić, pravna savjetnica i tajnica Sindikata Sunčica Benović i Dubravko Matić – sindikalni povjerenik podružnice Brijuni, Denis Bursić -predstavnik Sindikata državnih i javnih službenika i namještenika, ravnatelj JU NP Marno Milotić te predstavnici Ministarstva Anja Bagarić i Igor Vuković.