10.6.2016. Eko akcija Crvenog Križa u NP Brijuni

Eko pilot projekt «Crveni križ u plavom okviru» NACIONALNI PARK BRIJUNI 10. do 12. lipnja 2016

Eko pilot projekt «Crveni križ u plavom okviru»

EKO AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA i PRIOBALJA

NACIONALNI PARK BRIJUNI (10. do 12. lipnja 2016)

 

U suradnji s tvrtkom Lazuli komunikacije te uz potporu Društva za podvodne sportove Zagreb, Hrvatski Crveni križ (HCK) započeo je s provođenjem eko pilot projekta  “Crveni križ u plavom okviru”, čiji je cilj čišćenje priobalja i povezivanje ronilačkih klubova, nacionalnih parkova i lokalnih zajednica, kako bi se osigurala održivost samog zahvata čišćenja, međusobna suradnja i podizanje svijesti javnosti (stanovništva i turista) o potrebama zaštite okoliša, mora i priobalja. Također cilj je i ukazati na sigurno i odgovorno ponašanje na moru i obali. U sklopu projekta predviđenja je i izrada softverske aplikacije kojom bi se mapirala očišćena područja, a koje će sadržavati relevantne podatke o lokacijama, količini i vrsti prikupljenog otpada, broju ronioca, vremenu uloženom u čišćenje, broju lokalnog stanovništva na navedenom području, te nadležnim lokalnim institucijama relevantnim za provođenje eko akcija čišćenja mora i priobalja.

 

Druga po redu eko akcija održat će se u Nacionalnom parku Brijuni u periodu od 10. do 12. lipnja 2016. tijekom koje će se čistiti dvije lokacije;  uvala Verige i brijunska luka.  U akciji će sudjelovati 15 ronioca koji kontinuirano sudjeluju u aktivnostima čišćenja podmorja i priobalja zajedno sa dostupnim lokalnim ronilačkim klubovima.