Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“,Brijuni, Pula kao javni naručitelj, obvezna je temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova (male i velike vrijednosti) ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, provesti postupak obveznog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od minimalno 5 (pet) dana.

Na prethodno savjetovanje stavlja se:
o opis predmeta nabave,
o tehničke specifikacije,
o kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta,
o kriterije za odabir ponude, i
o posebni uvjeti za izvršenje ugovora.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti za dobivanje ugovora o javnoj nabavi pozivaju se na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.


Nakon svakog provedenog savjetovanja Ustanova će razmotrit sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na stranicama EOJN.

Postupci javne nabave stavljeni na prethodno savjetovanje

Objavljeno 25.siječnja 2019.

 60/19 Nabava Izrade projekta i gradnje broda


Javna ustanova Nacionalni park Brijuni za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje), u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje Nacrt dokumentacije o nabavi Izrade projekta i gradnje broda za predmetni postupak javne nabave. Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 11.02.2019. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e-pošte: d.cvijanovic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objaviti Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) i na ovim stranicama.

Objavljeno 12. listopada 2018.


443-4/18. Nabava uređenja austrogarskog mola na otoku Mali Brijun

Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi uređenja – izvanrednog održavanja austrougarskog mola u uvali sv. Mikula na otoku Mali Brijun za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 17. listipada 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: l.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN.

 

 Objavljeno 17. veljače 2018.

89-1/18. Nabava elektrovozila
Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi elektrovozila za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 22. veljače 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: l.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN.

 

Objavljeno 8. siječnja 2018.


Nabava homologiranih turističkih vlakova
Javna ustanova „Nacionalni park Brijuni“ u postupku savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljuje nacrt dokumentacije o nabavi homologiranih turističkih vlakova za predmetni postupak javne nabave. Preuzimanje nacrta dokumentacije o nabavi i troškovnika moguće je u EOJN i upitom na e-mail: l.zunic@np-brijuni.hr.
Pozivaju se svi zainteresirani gospodarski subjekti da, najkasnije do 15. siječnja 2018. godine, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu e- pošte: l.zunic@np-brijuni.hr. Nakon tog datuma, neće više biti moguće sudjelovanje u Savjetovanju. Ustanova će objavit Izvješće o savjetovanju u EOJN.

Povezani dokumenti