Jednostavna nabava

Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16):
Javna ustanova Nacionalni park Brijuni kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima su predstavnik naručitelja i s njime povezane osobe u sukobu interesa sukladno odredbi članka 76. I članka 77 citiranog Zakona o javnoj nabavi.

Sukob interesa opisan je člancima 75. – 83. Zakona o javnoj nabavi.

 

JEDNOSTAVNA NABAVA

 

*****

 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu računalne opreme- osobnih računala s pripadajućom opremom.
  Interni broj: 6/19.
  Objavljeno 6. veljače 2019. godine – rok za dostavu ponuda je 12. veljače 2019. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za brod Brijunku – veliki servis na motorima (rad + materijal).
  Interni broj: 423/19.
  Objavljeno 06. veljače 2019. godine – rok za dostavu ponuda je 12. veljače 2019. godine do 12,00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za održavanje krovova na objektu Fažanka i Perojka na otoku Veli Brijun.
  Interni broj: 252/19.
  Objavljeno 4. veljače 2019. godine – rok za dostavu ponuda je 11. veljače 2019. godine do 12,00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu perilice posuđa s košarama
  Interni broj: 67/18.
  Objavljeno 21. prosinca 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 02. siječanj 2019. godine do 10:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu implementacije bar cjenika u sustav prodaje
  Interni broj: 635-35/18.
  Objavljeno 18. prosinca 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 28. prosinac 2018. godine do 10:30 sati.
  Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za Održavanje krova zgrade arhive
  Interni broj: 442/3-18
  Objavljeno 08. studenog 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 14. studeni 2018. godine do 10:30 sati.
  Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za Održavanje krova zgrade računovodstva
  Interni broj: 442/2-18
  Objavljeno 08. studenog 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 14. studeni 2018. godine do 10:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu Usluge tehničke koordinacije i vođenja projektnih aktivnosti (stručne usluge savjetovanja tijekom pripreme otvorenog postupka javne nabave pri definiranju projektnog zadatka te savjetovanja i sudjelovanja u postupku odabira ponuditelja za nabavu Izrade tehničke dokumentacije i projekta broda te gradnje, testiranje i isporuku broda) za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje):
  Interni broj: 577/18. Objavljeno 22. kolovoza 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 31. kolovoza 2018. godine do 09:00 sati. Dokumentacija je objavljena u pdf formatu na poveznici:

 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu odčepljivača odvoda s kamerom
  Interni broj: 19/10-18
  Objavljeno 16. kolovoza 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 20. kolovoza 2018. godine do 10:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu snimke postojećeg stanja luke Veli Brijun
  Interni broj: 625/18
  Objavljeno 08. kolovoza 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 13. kolovoza 2018. godine do 10:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • I.Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda za nabavu Izrade i postavljanja montažnog kioska s opremom, za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje):
  GRUPA I. Izrada i postavljanje montažnog kioska s pripadajućom opremom
  GRUPA II. Nabava i montaža interaktivnog ekrana za izlog kioska
  Interni broj: 1/18.
  Objavljeno 11. srpnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 17. srpnja 2018. godine do 09:00 sati. I. Izmjene i dopune Poziva na dostavu ponuda za nabavu Izrade i postavljanja montažnog kioska s opremom objavljene su u pdf formatu na dnu stranice. Iste možete zatražiti na e-mail: d.cvijanovic@np-brijuni.hr
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu Izrade i postavljanja montažnog kioska s opremom za potrebe projekta “Novo ruho Brijuna” (EU financiranje):
  GRUPA I. Izrada i postavljanje montažnog kioska s pripadajućom opremom
  GRUPA II. Nabava i montaža interaktivnog ekrana za izlog kioska
  Interni broj: 1/18.
  Objavljeno 29. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 12. srpnja 2018. godine do 09:00 sati. Dokumentacija je objavljena u pdf formatu na dnu stranice, a može se zatražiti na e-mail: d.cvijanovic@np-brijuni.hr .
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu održavanje informacijskog sustava za elektronsku prodaju i kontrolu ulaznica.
  Interni broj: 641-2/18.
  Objavljeno 29. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 6. srpnja 2018. godine do 09:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu izvanrednog održavanja sanacije temelja Torpedne baterija na Malom Brijunu.
  Interni broj: 434/18.
  Objavljeno 29. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 6. srpnja 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu osiguranja imovine
  Interni broj: 674/18
  Objavljeno 21. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. lipanj 2018. godine do 10:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu izrede 3D projekta Verige
  Interni broj: 95-1/18.
  Objavljeno 21. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 2. srpnja 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu i montažu klima uređaja.
  Interni broj: 42-2/18.
  Objavljeno 20. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. lipnja 2018. godine do 08:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu aparata za sladoled.
  Interni broj: 85-18/18.
  Objavljeno 20. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 28. lipnja 2018. godine do 08:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu osiguranja u svezi s prijevozom
  Interni broj: 673/18
  Objavljeno 18. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. lipanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu osiguranja od odgovornosti
  Interni broj: 672/18
  Objavljeno 18. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. lipanj 2018. godine do 11:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu osiguranja - nezgoda
  Interni broj: 671/18
  Objavljeno 18. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. lipanj 2018. godine do 11:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu svježeg i smrznutog mesa piletine i puretine.
  Interni broj: 235/18.
  Objavljeno 12. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2018. godine do 8,30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu svježeg mesa (junetina, svinjetina).
  Interni broj: 234/18.
  Objavljeno 12. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2018. godine do 8,00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 •  Poziv na dostavu ponuda za nabavu kancelarijskog materijala.
  Interni broj: 200/18.
  Objavljeno 7. lipnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 12. lipnja 2018. godine do 8,00 sati zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu bicikli

        Interni broj: 87/1-18
        Objavljeno 21. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 25. svibanj 2018. godine do 9:00 sati.
        Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu ugostiteljske opreme
  Interni broj: 85/8-18
  Objavljeno 15. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 21. svibanj 2018. godine do 10:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu piva.
  Interni broj: 252/18
  Objavljeno 14. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 18. svibanj 2018. godine do 11,30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu sireva i margarina.
  Interni broj: 241/18
  Objavljeno 14. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 18. svibanj 2018. godine do 11,00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu žardinjera
  Interni broj: 395/2-18
  Objavljeno 10. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibnja 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu začina.
  Interni broj: 239/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu ugostiteljskih sladoleda.
  Interni broj: 250/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 11:15 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu piva.
  Interni broj: 252/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 10:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu bezalkoholnog negaziranog pića i toplih napitaka
  Interni broj: 259/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 12:15 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu ulja.
  Interni broj: 238/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 11:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu suhomesnatih proizvoda.
  Interni broj: 249/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 11:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu sireva i margarina.
  Interni broj: 241/18
  Objavljeno 04. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 11. svibanj 2018. godine do 10:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu materijala za održavanje elektromobila.
  Interni broj: 338/18
  Objavljeno 02. svibnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 07. svibanj 2018. godine do 10:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu bicikli
  Interni broj: 87-1/18.
  Objavljeno 30. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 7. svibnja 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu čajeva i kave
  Interni broj: 260/18
  Objavljeno 27. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 04. svibanj 2018. godine do 10:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu gaziranog bezalkoholnog pića
  Interni broj: 258/18
  Objavljeno 27. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 04. svibanj 2018. godine do 11:30 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu žestokog alkoholnog pića
  Interni broj: 255/18
  Objavljeno 27. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 04. svibanj 2018. godine do 11:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu bezalkoholnog negaziranog pića i toplih napitaka
  Interni broj: 259/18
  Objavljeno 27. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 04. svibanj 2018. godine do 11:15 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu vode – gazirane i negazirane
  Interni broj: 256/18
  Objavljeno 27. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 04. svibanj 2018. godine do 11:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu otvorenog vina
  Interni broj: 253/18
  Objavljeno 27. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 04. svibanj 2018. godine do 10:45 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu svježeg voća.
  Interni broj: 231/18
  Objavljeno 26. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 03. svibanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu svježeg povrća.
  Interni broj: 230/18
  Objavljeno 26. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 03. svibanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu ribe iz ulova.
  Interni broj: 243/18
  Objavljeno 26. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 03. svibanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 •  Poziv na dostavu ponuda za nabavu smrznute ribe.
  Interni broj: 247/18
  Objavljeno 17. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 23. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 •  Poziv na dostavu ponuda za nabavu ribe iz uzgoja i ribljih proizvoda.
  Interni broj: 246/18
  Objavljeno 17. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 23. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu ribe iz ulova.
  Interni broj: 243/18
  Objavljeno 17. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 23. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu konzerviranog voća i povrća.
  Interni broj: 242/18
  Objavljeno 17. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 23. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu mlijeka i mliječnih proizvoda
  Interni broj: 229/18
  Objavljeno 11. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 17. travanj 2018. godine do 11:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu artikala za slastičarstvo i tjestenine
  Interni broj: 237/18
  Objavljeno 11. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 17. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu smrznutog mesa
  Interni broj: 234/18
  Objavljeno 11. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 17. travanj 2018. godine do 10:00 sati.
  Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu smrznutog voća i povrća
  Interni broj: 232/18
  Objavljeno 11. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 16. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu svježeg voća
  Interni broj: 231/18
  Objavljeno 11. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 16. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu svježeg povrća
  Interni broj: 230/18
  Objavljeno 11. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 16. travanj 2018. godine do 12:00 sati.Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluga golfa
  Interni broj: 653/18
  Objavljeno 09. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 13. travanj 2018. godine do 12:00 sati.
  Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu kruha i pekarskih proizvoda
  Interni broj: 228/18
  Objavljeno 05. travnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 12. travanj 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili e.bego@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Izmjena Poziva na dostavu ponuda za nabavu mobilnih printera i uređaja (e-tiketing)
  Interni broj: 19-6/18
  Objavljeno 23. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 29.ožujka 2018. godine do 11:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: d.cvijanovic@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu mobilnih printera i uređaja (e-tiketing)
  Interni broj: 19-6/18
  Objavljeno 22. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 26. ožujka 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: d.cvijanovic@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu ronilačkih usluga
  Interni broj: 411/18
  Objavljeno 20. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 23. ožujka 2018. godine do 12:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu radovi održavanja Vidikovca na Javorniku
  Interni broj: 433/18
  Objavljeno 16. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 2. travanj 2018. godine. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu radovi održavanja Vidikovca na Salugi
  Interni broj: 432/18
  Objavljeno 16. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 2. travanj 2018. godine. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu sijena
  Interni broj: 279/18
  Objavljeno 08. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 14. ožujak 2018. godine do 11:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu usulge sređivanja arhivskog gradiva
  Interni broj: 668-1/18.
  Objavljeno 7. ožujka 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 13. ožujka 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Odluka o poništenju postupka za nabavu elektrobicikli
  Interni broj: 89-2/18
  Objavljeno 19. veljače 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. veljače 2018. godine do 09:00 sati. Dana 23. veljače donijeta je Odluka o poništenju postupka.
  Zahtjev za odlukom o poništenju možete uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će ista biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu izrade web stranice i održavanje
  Interni broj: 536/18.
  Objavljeno 23. veljače 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 28. veljače 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu osobnih računala s pripadajućom opremom
  Interni broj: 19-3/18
  Objavljeno 19. veljače 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 26. veljače 2018. godine do 09:00 sati.Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
   
 • Poziv na dostavu ponuda za nabavu elektrobicikli
  Interni broj: 89-2/18
  Objavljeno 19. veljače 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 27. veljače 2018. godine do 09:00 sati.Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

 •  Poziv na dostavu ponuda za nabavu Kukuruza
  Interni broj: 280/18
  Objavljeno 12. veljače 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 19. veljače 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.
 • Poziv na dostavu ponuda za Otkup filmova s tematikom zaštite prirode
  Interni broj: 95/18
  Objavljeno 23. siječnja 2018. godine – rok za dostavu ponuda je 26. siječanj 2018. godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom
 • Poziv na dostavu ponuda za Izradu, dobavu i montažu tunela s kliznim vratima.
  Interni broj: 6-3/17
  Objavljeno  28. prosinca  2017.  godine – rok za dostavu ponuda je  05. siječanj  2018.  godine do 09:00 sati. Zahtjev za dokumentacijom uputiti na e mail: t.dimitrov@np-brijuni.hr ili l.zunic@np-brijuni.hr, te će dokumentacija biti dostavljena elektroničkom poštom.

Povezani dokumenti