Geološko-paleontološka zbirka

Geološko-paleontološka zbirka Javne ustanove Nacionalni park Brijuni sadrži 15 predmeta, ihnofosila i fosila. Većinom su to nalazi okamina s otoka, no među njima su i predmeti dopremljeni na otok kao izložbeni primjerci Prirodoslovnog muzeja otvorenog šezdesetih godina 20. st. u Kući za brodice. Predmeti datiraju od 100.000.000 do 45.000.000 godina.