Izložba projekta KAMEN-MOST

U subotu 06.06. u crkvi Sv. Roka otvorena je izložba projekta KAMEN-MOST koji se provodi u okviru Europske teritorijalne suradnje Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Cilj projekta je promicanje znanja o obradi kamena i tradicionalnim tehnikama gradnje, ukazati na njihovu vrijednost kao i na turistički potencijal kamena.

Izložba je jedna od zajedničkih aktivnosti projektnih partnera koje čine: Visokošolsko središće Sežana, Grad Mali Lošinj, Ad Pirum - zavod za intelektualne usluge, Fakultet za turističke studije iz Portoroža i NP Brijuni.
Glavni cilj izložbe je prikazati rezulate projekta te je sama izložba nadopunjavana kako je projekt odmicao. Zamišljena kao putujuća izložba svoje putovanje započela je na Malom Lošinju, nastavila ga u Portorožu i Sežani, a sada je stigla na Brijune kao svoje zadnje odredište u sklopu projekta.

Putem plakata na izložbi su predstavljeni projektni partneri i kamena baština karakteristična za njihovo područje. Također su predstavljene mnoge aktivnosti provedene u projektu poput radionica obnove suhozida, radionica o utvrdama i kamenoj gradnji tijekom 1.svjetskog rata, radionica Fortifikacije i gradnja u kamenu održana na Brijunima u rujnu 2014. god. U sklopu projekta izrađena je i studija suhozidne gradnje brijunskog otočja koju su izradili članovi udruge "4 GRADA – DRAGODID" koja se bavi istraživanjem i reaktualizacijom suhozidnog graditeljstva.

Uz plakate na izložbi se može vidjeti i alat koji se koristi za ručnu obradu kamena kao i neke od kamenih rukotvorina nastalih u sklopu projekta.
Izložba će biti otvorena do 25.06.