Zelenikovac

Poluotok Zelenikovac nudi pravu riznicu geološko - paleontoloških zanimljivosti iz razdoblja donje krede koje čine zanimljivu poučnu stazu. Osim otisaka stopala dinosaura tu su još slojevi fosiliziranih kućica puža nerinea, više valnih brazda raznih veličina, koštana breča.

Fosilizirane kućice puža nerinea
Visoko tornjaste kućice puževa, visine najčešće od 3 do 4 cm i promjera 10 - 13 mm dijelom su potpuno sačuvane, a dijelom ih vidimo u presjecima. Pripadaju geološkom razdoblju donje krede - albu. Nastale su prije otprilike 100 milijuna godina.

Valne brazde ("ripple marks")
Sedimentološka struktura nastala uslijed djelovanja morskih valova i struja tijekom geološkog razdoblja donje krede  prije otprilike 100 milijuna godina. Takve litificirane pojave sedimenata morskog dna ukazuju na nekadašnje plićake.

Koštana breča
Nastala je uslijed tektonike unutar donjokrednih (albskih) vapnenaca za vrijeme geološkog razdoblja kvartara. To je bilo prije otprilike nekoliko desetaka tisuća godina (gornji pleistocen). Unutar fragmenata breče vidljivi su dijelovi kostiju sisavaca, pa takvu breču nazivamo koštanom brečom.