Brijunski kredni park

Na četiri lokaliteta Velog Brijuna pronađeno je više od 200 otisaka stopala dinosaura, strašnih gmazova koji su Zemljom vladali u razdoblju mezozoika. U okviru ovog širokog razdoblja, brijunske dinosaure možemo smjestiti u razdoblje krede (prije 145 do 65 milijuna godina) te tako možemo reći da na otoku imamo "kredni park". Za sada poznati su nam otisci  na rtu Pogledalo, Ploče, Kamik/Plješivac te Trstike/Debela Glava.

Iako su prvi dinosauri na Brijunima otkriveni već 1925. godine, pomnije su istraženi tek u novije vrijeme. Devedesetih godina minulog stoljeća provedena su paleoihnološka istraživanja kojima je proučen način kretanja fosilnih životinja. Tako je iz otiska stopala, a naročito niza otisaka stopala - staza, iščitan cijeli niz podataka: veličina životinja, da li su bile dvonožne ili četveronožne, da li su trčale ili se polagano šetale, same ili u krdu.

Već pri silasku s broda, na molu brijunske luke dočekuju nas dinosauri! U vapnenačkom kamenom bloku donesenom iz nekog od brijunskih kamenoloma, lijepo se vidi troprsti otisak stopala dinosaura. Kako se čini pripadao je krupnom mesojedu iz skupine Theropoda.