Biljni svijet Sredozemlja

  • 09.00h: Polazak broda iz Fažane
  • Dolazak brodom na Veliki Brijun
  • Vožnja turističkim vlakićem i razgledavanje sjevernog dijela otoka Veliki Brijun
  • Povratak u luku Veli Brijun
  • Šetnja do Brijunskog mediteranskog vrta i stručno vođenje kroz vrt uz upoznavanje s tamošnjim biljem, karakteristikama i zanimljivostima.
  • Piknik u Mediteranskom vrtu (učenici sami donose obrok).

IGRA: "Prepoznaj vrstu" - Koristeći jednostavan ključ za određivanje biljnih vrsta, učenici podijeljeni u grupe identificiraju vrstu koja im je dodjeljena.

Šetnja do šume hrasta crnike s lovorom.

KRATKO PREDAVANJE: Upoznavanje sa osnovnim pojmovima (vazdazelena i listopadna šuma, tipične vrste mediteranskih šuma, važnost očuvanja šuma, prijetnje šumama i dr.).

IGRA: "Život šume" (vrtići i niži razredi osnovne škole) - učenici glume razvoj stabla od faze sjemena do trulog stabla, zatim podijeljeni u ekipe traže sve zadane faze (sjeme, izdanak, mlado stablo, staro stablo, odumrlo stablo).

IGRA: "Pronađi svoje stablo" (viši razredi osnovne škole) - igra u kojoj učenici posebnu pažnju posvećuju strukturi i formi stabla. Podijeljeni u parove, dobivaju povez za oči. Jedan od para stavlja povez, drugi odabere „njegovo„ drvo i vodi ga do njega. Učenik koji ne vidi korusti sva osjetila osim vida da se dobro upozna sa svojim stablom. Zatim ga drugi učenik vraća na mjesto s kojeg su krenuli. Prvi učenik skida povez s očiju i pokušava pronaći „svoje“ stablo.

IGRA: "Potraga za šumskim blagom" - igra u kojoj učenici dobivaju popis “šumskog blaga“ koje trebaju pronaći u blizini. Cilj ove igre je skrenuti djeci pozornost na razne elemente koji šumu čine ekosustavom, kukce, ptice, suho lišće, mahovitnu, kamen, itd.

  • Šetnja do luke Veli Brijun
  • 13.00h: Povratak brodom u Fažanu

UZRAST: Vrtić i osnovna škola.

OPTIMALNA VELIČINA GRUPE: Do 30 učenika.

NAPOMENA: Program se prilagođava obzirom na uzrast i specifične interese, sve u dogovoru s nastavnicima. JUNP Brijuni zadržava pravo promjene programa.